Energetika měst a obcí

Lidé, kteří dnes tvoří firmu Team ENERGO s.r.o. mají dlouholeté bohaté zkušenosti s komunální a průmyslovou energetikou. Zejména v oblasti lokálních a centrálních zdrojů tepla a teplé užitkové vody, jsme v uplynulých letech tvořili celé koncepce modernizací tepelných hospodářství měst, městských částí či obcí (např. Snina, Bratislava Devínska Nová Ves, Želiezovce, atd.).

Základní kroky jsou vždy tyto:

 • Přesvědčit klienta/partnery o svých schopnostech, o správnosti postupu a o smysluplnosti navrhovaných kroků – jak v technické tak i v ekonomické oblasti
 • Provést kompletní due diligence uvažované lokality, tedy hloubkový audit zaměřený na techniku, ekonomiku, obchod, výkon správy a provoz
 • Navrhnout optimální technické řešení modernizace, vč. základního návrhu harmonogramu a nadefinovat důsledky opatření pro běžného odběratele tepla a teplé užitkové vody – tedy předpokládanou kalkulovanou cenu tepla
 • Podle varianty provozování – dlouhodobý nájem nebo prodej – stanovit předpokládaný nájem nebo kupní cenu
 • Po odsouhlasení všech základních parametrů s přistoupí ke kontraktačním jednání kde se dotahují jednotlivé detaily všech smluv. V zásadě se jedná vždy o:
 1. smlouvu na dodávku a odběr tepla a TUV
 2. smlouvu o dlouhodobém pronájmu všech technologií a přístupového práva  k nim
 3. smlouvu o pronájmu všech pozemků a přístupových práv k nim

(Pozn.: v případě prodeje a nikoli dlouhodobého pronájmu, se jedná o velmi podobný soubor smluv, ovšem ryze kupních)

 • Ve všech smlouvách budou uvedeny veškeré důležité náležitosti, vč. garantovaných cenových a technických parametrů
 • Po podpisu všech smluv a nabytí jejich právoplatnosti dojde k převzetí provozu a zahájení všech přípravných prací nutných pro realizaci daného záměru.
 • První kroky vedou k organizačním opatřením takového rázu, aby provoz daného tepelného hospodářství co nejdříve splňoval standardy, které jsme uplatňovali v minulosti – být spolehlivým, plně komunikujícím partnerem, který zajišťuje bezproblémový provoz tepleného hospodářství, který operativně a flexibilně řeší případné provozní problémy a který dbá na maximální dosažitelnou efektivitu a maximální dosažitelné optimální provozní hodnoty.
 • Po vyřízení všech legislativních náležitostí – oznamovací povinnosti, stavební povolení atd. je přistoupeno k realizačním projektům a souběžně se spouští medializační aktivity, zajišťující plný informační komfort pro běžné odběratele tepla – občany města, společenství vlastníků bytů, příp. pro bytová družstva, tak aby věděla co, kdy, jak, proč a s jakými dopady do běžného života se bude v oblasti komunální energetiky v plánovaném čase dít
 • V souladu s definovaným a všemi zainteresovanými subjekty vzájemně odsouhlaseným harmonogramem se zahájí daná rekonstrukce
 • Po převzetí díla a jeho řádném zkolaudování nastupuje klíčová a nejdůležitější pasáž a to je dlouhodobý, bezproblémový, maximálně efektivní a smysluplný provoz, jehož nedílnou součástí je navození velmi dobrých dodavatelsko – odběratelských vztahů, kdy jejich hlavním smyslem je dosažení plánovaných ekonomických ukazatelů na jedné straně (Team ENERGO s.r.o.) a mít moderní a komfortní energetiku s akceptovatelnou cenou a spotřebou tepla a teplé užitkové vody.

Hlavní atributy koncepce Team ENERGO s.r.o. v oblasti provozu ENERGETIKY měst, městských částí, obcí či lokálních zdrojů:

 1. Profesionální přístup
 1. Zajišťujeme potřebné finanční prostředky bez potřeby finanční spoluúčasti protějšku (města, MČ, obce)
 1. Garantujeme spolehlivost, komplexnost, bezpečnost, operativnost, flexibilitu, účinnost a schopnost empatie s danou lokalitou – akceptovat rozvojové aktivity

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE

FFFF

VýstřižekSSS