Kogenerace

Úvod

Lidé, kteří dnes tvoří Team ENERGO s.r.o. a výsledek její práce, mají dlouholeté bohaté zkušenosti s posouzením, návrhy, projekty, instalacemi i provozem kogeneračních jednotek na bázi pístových spalovacích motorů a to od 10 kWe až do řádů několika MW. Tato naše historie je podle našeho názoru nejlepším doporučením pro klienta.

Za léta našeho profesionálního růstu jsme aplikovali jednotky nejen různých výkonů ale i různých provedení:

Palivo:

 • Zemní plyn
 • Syngas – generátorový plyn ze zplyňování dřeva
 • Diesel
 • Kombinace diesel – zemní plyn
 • Degazovaný plyn
 • Bioplyn z ČOV
 • Bioplyn z bioplynových stanic
 • Koksárenský plyn
 • Propan butan
 • „Skládkový plyn“ – plyn ze skládek komunálního odpadu

Elektrická energie:

 • Paralelní připojení k síti – dodávky elektrické energie do sítě
 • Paralelní připojení k síti – dodávky elektrické energie na vlastní spotřebu s nulovou dodávkou do sítě
 • Paralelní připojení k síti – dodávky elektrické energie na vlastní spotřebu s možnosti ostrovního provozu typu „I“ – s přerušením dodávky
 • Paralelní připojení k síti – dodávky elektrické energie na vlastní spotřebu s možnosti ostrovního provozu typu „P“ – bez přerušení dodávky
 • Ostrovní provoz – provoz nezávisle na vnější rozvodné síti
 • Plynový záložní zdroj

Teplo:

 • Využití vyrobeného tepla v klasickém teplovodním systému, včetně akumulačních nádrží
 • Využití vyrobeného tepla při aplikaci utilizačního kolte pro horkovodní provedení – využití energie ze spalin pro výrobu horké vody
 • Využití vyrobeného tepla při aplikaci utilizačního kolte pro parní provedení – využití energie ze spalin pro výrobu páry (tlak do 16 bar a teplota do 250°C)
 • Využití vyrobeného tepla pro výrobu chladu v absorpční chladící jednotce – TRIGENERACE
 • Využití nízko potencionálního tepla z chladičů plnící směsi jako vstupu pro tepelná čerpadla voda – voda

Konstrukční provedení:

 • Vnitřní bez kapoty
 • Vnitřní s protihlukovou kapotou
 • Vnější kontejner
 • Provedení TWIN – 2 kogenerační jednotky nad sebou

Počet jednotek:

 • Jedna jednotka (mnoho aplikací při výše uvedených kombinacích)
 • Dvě jednotky – aplikace koncentrátoru výkonu – nadřazeného řídicího systému zajišťujícího správnou výkonovou funkci strojů
 • Více jednotek – podle projektantem zvolené koncepce, typu paliva a určeného typu provozu – paralelní, ostrovní apod.

Postup, který navrhujeme klientovi:

V případě, že klient uvažuje o nasazení kogenerační technologie a osloví nás, obratem mu zašleme formulář, kde mu vydefinujeme základní požadavky nutné pro posouzení vhodnosti nasazení kogenerační technologie.

Po obdržení podkladů provedeme jejich analýzu a stanovíme optimální výkonový návrh, případně optimální počet strojů – s tím, že z portfolia renovovaných výrobců vybereme nejvhodnější motor – generátor (gen-set) a současně i spolehlivého výrobce kogenerační jednotky (jednotek) z dostatečným počtem referencí, který přesně podle našeho zadání navrhne celou kogenerační jednotku – nebo vybereme z jeho modelové řady co nevhodnější agregát.

Poté provedeme indikativní odhad všech dalších nezbytných nákladů:

 • Nadefinujeme nezbytné funkční periferie – chladič plnící směsi, příp. chladič tepelného výkonu
 • Přivedení zvoleného paliva ke kogenerační technologii
 • Vyvedení tepelného výkonu
 • Vyvedení elektrického výkonu
 • Vyvedení spalin
 • Zohlednění počtu a provedení kogenerační jednotek
 • Základní návrh vzduchotechniky
 • Komunikace s nadřazeným řídicím systémem (je-li), příp. základní komunikaci pro klienta
 • Stavební připravenost
 • Obslužný prostor
 • Po vyjasnění detailů s klientem stanovíme nejvhodnější systém servisního zajištění

Pro finální zpracování nabídky zrealizujeme ještě základní ekonomickou rozvahu – při vydefinovaných vstupech (cena paliva, servis) a vydefinovaných výstupech (cena a množství tepla a elektrické energie) a po zakomponování představy klienta o způsobu zajištění investičních prostředků provedeme výpočet prosté návratnosti, cash flow provozu zařízení a doložíme i výpočet DSCR (debt service coverage ratio), tedy krytí dluhové služby a IRR (- Internal Rate of Return), tedy vnitřní výnosové procento.

V případě pozitivních ukazatelů pak může klient bezpečně vyrazit směrem k úspěšné aplikaci kogenerační technologie ve spolupráci s Team ENERGO s.r.o.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE

FFFF

VýstřižekSSS