Reference

Vybrané reference realizované pracovníky, kteří dnes tvoří Team ENERGO s.r.o.

                                                                                                                   

1 instalace  KOGENERAČNÍ JEDNOTKY výkonu á 22 kWe – Blansko – včetně projektu 1996-8
2 instalace  KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK o výkonu 2 x 140 kWe – Brno – včetně projektu 1997
3 instalace  KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK o výkonu 2 x 140 kWe – bazén Praha – včetně projektu 1998
4 instalace  KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK o výkonu 3 x 22, 1 x 45 a 1 x 260 kWe – Jičín –  včetně projektu 1997-9
5 instalace  KOGENERAČNÍCH JEDNOTKY o výkonu 22 kWe + kondenzační plynový kotel 50 kW – Kaplice – včetně projektu 1998
6 rekonstrukce VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 6 MWQ – Aš 1998
7 instalace  KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK o výkonu 2 x 190 kWe – Brno – včetně projektu 1998
8 instalace KOGENERAČNÍ JEDNOTKY v o výkonu 45 kWe – Slovensko – ČOV 1999
9 instalace  KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK o výkonu 2 x 150 kWe – Brno 1999
10 výstavba teplovodu – PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ – délka kanálu 1 km + 20 domovních předávacích stanic – Aš 1999
11 kompletní VÝSTAVBA NA KLÍČ MONTÁŽNÍ HALY – Ledeč nad Sázavou (70×18 metrů, jeřáb 25 t) – včetně projektu 1999
12 instalace KOGENERAČNÍ JEDNOTKY o výkonu 42 kWe – Aš – včetně projektu 1999
13 instalace TRIGENERAČNÍ JEDNOTKY – 100 kWe/160kWQ/100 kWCHL – sídlo společnosti EKOL, spol. s r.o. – včetně projektu 2000
14 KOMPLETNÍ PLYNOFIKACE výrobního podniku – Ledeč nad Sázavou (130 TMAVÝCH PLYNOVĆH ZÁŘIČŮ, 8 BLOKOVÝCH KOTELEN,včetně projektu 2000
15 TERMOVIZNÍ ANALÝZA  4 km nadzemního horkovodního potrubí a následná komplexn VÝMĚNA IZOLACÍ na 2 km 2005
16 VYSTAVBA VÝROBNÍHO ZÁVODU pro výrobu turbín společnosti EKOL Brno – kompletní stavba výrobních hal – včetně komplikovaných základů pro speciální stroje, administrativního centra, komunikací, systém vytápění hal TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VZDUCH, administrace pak tepelná čerpadla VODA-VODA, vč. INŽENÝRINKU 2008
17 Výstavba energocentra na skládce Zohor – skládkový plyn – ELEKTRICKÉ ZDROJOVÉ SOUSTROJÍ 320 kWe 2008
18 Instalace KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 2 x 150e + 1 x 300 kWe – Sušice – včetně projektu 2009
19 SKS  Slavkov výroba krmných směsí Marefy- PARNÍ KOTEL 3,8 t/h, 8bar 2009
20 dokumentace pro územní řízení a stavební povolení kompletní energetiky nového obchodního centra YOSSARIA SHOPPING CENTUM Bratislava – TRIGENERACE o výkonu 3 MWe,QaCHL  2009
21 Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení – KOGENRAČNÍ ZDROJ NA BÁZI TECHNOLOGIE ORC, Dunajská Streda o výkonu 1,0 MWe 2009
22 Nemocnice Uherské Hradiště centraál. Kotelna, TEPLOVODNÍ KOTLE 2x 2600kW, 1100kW , nízkotlaký PARNÍ KOTEL 0,7t/h 2010
23 vypracování komplexní technické koncepce a úvodní projekční studie výstavby PAROPLYNOVÉHO CYKLU o výkonu 40 MWe a plynové kotelny 60 MWQ v lokalitě NOGINSK – Ruská federace 2010
24 vypracování KOMPLEXNÍ TECHNICKÉ KONCEPCE a úvodní PROJEKČNÍ STUDIE výstavby TRIGENERAČNÍHO ZDROJE o výkonu 35 MWe, 35 MWQ tepla a 35 MWCHL v lokalitě Bratislava – akce CEPIT 2010
25 Lachema Brno – PARNÍ KOTEL12 t/hod., (12 bar) + parní přehřívák 234°C + spalinový výměník 2010
26 Instalace KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 2 x 150 kWe – Tišnov – včetně projektu 2010
27 Nemocnice Nové Město na Moravě-centrální plynový zdroj pro areál, TEPLOVODNÍ KOTLE 2x1950kW,1x1300kW, PARNÍ KOTEL1t/h.ábar 2010
28 Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, KOGENRAČNÍ ZDROJ NA BÁZI TECHNOLOGIE ORC v lokalitě Tábor – CHOTOVINY o výkonu 1,0 MWe – palivo BIOMASA – DENDROMASAl 2011
29 Dodávka a montáž HORKOVODNÍHO KOTLE 20 MWQ v Považské Bystrici 2011
30 Projekt výměny energetických dat – elektrická energie – výměna zpráv mezi distributorem a dodavatelem (VSE a.s.) 2011
31 Projekt výměny energetických dat – modrý plyn – vytvoření konkurenčního dodavatele zemního plynu (RWE Gas Slovensko s.r.o.) 2011
32 Dodávka  a montáž KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 5,33 MWe – Dunajská Streda – včetně projektu 2011-2
33 Projekty, inženýrink a supervize – výstavba PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ – 10 km + výstavba 9 nových VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, Dun.  Streda 2011-2
34 Dodávka  a montáž přístavby kotelny, vč. instalace  KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK do TH Štúrovo – 800 kWe – poprvé použita tepelná čerpadla VODA-VODA místo chladičů plnící směsi – 1. instalace KGJ typu VIESSMANN v tepelném hospodářství na Slovensku 2012
35 Bohemia sekt Mikulov PARNÍ KOTEL, 1,3 t/h, 10bar 2012
36 MaK Uničov PARNÍ KOTEL 1,1t/h,10bar, palivo dřevní štěpka 2012
37 Komplexní rekonstrukce energetiky nemocnice T.Bati Zlín – 5 km PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ,19 VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC, záložní PLYNOVÝ KOTEL – 4000 kWQ, PARNÍ VYVÍJEČ 0,8 t/hod a centrální VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, včetně systému MaR 2012
38 Dodávka KOGENERAČNÍ JEDNOTKY na ropné pole SIRAKOVO – pro společnost GAZPROM NĚFT NIS – Srbsko – 1200 kWe 2012
39 Provozování tepelného hospodářství města Snina – kompletní management, výkon řídící činnosti a komunikace s odběrateli tepla a TUV, kompletní rekonstrukce rozvodů tepla – 24 km, instalace 260 domovních předávacích výměníkových stanic, výstavba centrálního dispečinku, na sídlisku jedna instalace kompaktního plně automatizovaného biomasového zdroje o výkonu 2 MWQ na palivo – dendromasa – buková štěpka 2002 – 2012
40 Provozování tepelného hospodářství města Bratislava – městská část Devínska Nová Ves – kompletní management, výkon řídící činnosti a komunikace s odběrateli tepla a TUV 2002 – 2012
41 Provozování tepelného hospodářství města Želiezovce – kompletní management, výkon řídící činnosti a komunikace s odběrateli tepla a TUV 2005 – 2012
42 Vytvoření projektu PEGES – prodej elektřiny a plynu 2012 – 2014
43 Všechny stupně projektové dokumentace a realizace KOGENRAČNÍ ZDROJ NA BÁZI TECHNOLOGIE ORC v lokalitě Olomouc o výkonu 1,25 MW – palivo BIOMASA – DENDROMASA – projekt ve stadiu finálních příprav 2013
44 Vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na 4 realizace TECHNOLOGIE ZPLYŇOVÁNÍ (Syn – Gas), á 1 MWe 2013
45 Nemocnice T.Bati Zlín – centrální plynový zdroj pro areál nízkotlaký PARNÍ KOTEL 0,7t /h,TEPLOVODNÍ KOTEL 3 MW 2013
46 Masokombinát Zábřeh na Mor. – PARNÍ  KOTLE 2x 1,65 t /h,10bar 2013
47 Psychiatrická léčebna Kroměříž – centrální plynový zdroj pro areál, TEPLOVODNÍ KOTLE 3 x 1950 kWQ + spalinové výměníky, 1 PARNÍ KOTEL 2,2 t/hod. + KOGENERAČNÍ JEDNOTKA 140 kWe 2013
48 Nemocnice Vsetín – centrální plynový zdroj pro areál- TEPLOVODNÍ KOTLE 2 x 1950 kW+ spalinové výměníky,NTL PARNÍ KOTEL 5kPa- 260kg/h 2014
49 Pekárna Bystré – nízkotlaký  PARNÍ KOTEL  5kPa- 260kg/h 2014
50 Nemocnice Kroměříž – centrální plynový zdroj pro areál – TEPLOVODNÍ KOTLE 2 x 1950 kW + spalinové výměníky 2014
51 Tepelné hospodářství Veselí nad Mor.- TEPLOVODNÍ KOTEL 2,5 MW 2014
52 Projekt OZE – energetické poradenství pro projekty využívající alternativní zdroje energií – tepelná čerpadla (VSE Holding, a.s.) 2014
53 Idea, návrh a vypracování dokumentace pro stavební povolení KOGENERAČNÍ TEPLÁRNY o výkonu 3200 kWe s SLADOVNA LYCOS Trnava 2015
54 Výstavba TRIGENERAČNÍHO ZDROJE„OSTROVNÍ PROVOZ“ – nezávislý na vnější rozvodné síti (!!!) – výkony 350 kWe el.energie, 500 kg páry a 400 kW chladu – MikroCHEM Pezinok 2015
55 Instalace 3 ks TEPEL. ČERPADEL VZDUCH – VZDUCH (Qtop. 115,101 a 204 kW, Qchl. 113, 99 a 198 kW)  a 1 ks TČ VZDUCH – VODA (Qtop. 53 kW) 2015
56 Realizační projekt a následná instalace VZDUCHOTECHNIKY LABORATOŘÍ firmy MikroCHEM Pezinok 2015-2016
57 Snížení energetické náročnosti budov, rekonstrukce kotelen, tepelných rozvodů s využitím OZE + plynová tepelná čerpadla GHP – obecní úřady, městské úřady, kulturní domy, mateřské školy, základní školy, rekreační a zdravotnická zařízení, bytové domy 2015 – 2017
58 REALIZACE TECH. AUDITU – DUE DILIGENCE – pro investora, který koupil elektrárnu Sviadnov – biomasový zdroj o jmenovitém výkonu 18 MWQ/ 28,5 t/hod. a elektrickém výkonu 5,5 MWe 2016
59 PROJEKT REKONSTRUKCE energetiky BOCHEMIA a.s. 2016
60 Projekty všech stupňů, dodávka a montáž TECHNOLOGIE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY, vč. KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 2 MWe,  (I. etapa 1 MWe) Lavičky 2016
61 Projekt skladování kyseliny chlorovodíkové (HCl) v CHÚV – MaR a řídící systémy (Teplárna Košice, a.s.) 2016
62 Rekonstrukce potrubních rozvodů Lučenec – Rúbanisko II a III – rozvody ÚT a TÚV – předizolované plastové potrubí (Veolia Energie Lučenec, a.s.) 2016
63 Prováděcí projekt na dodávku a montáž TECHNOLOGIE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY, vč. KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 1,3 MWe Holubí Zhoř 2017
64 Rekonstrukce kotelen, vytápění, příprava teplé vody a větrání objektu – plynová tepelná čerpadla GHP – sportovní hala Prešovská univerzita 2017
65 Projekt KOKAVA – komplexní modernizace zaměřená na funkčnost a bezpečnost provozu biomasového zdroje s TECHNOLOGIÍ ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY 1MWe vč. jejího provozování a kompletní rekonstrukce a modernizace dřevozpracující technologie – kompletní zpracování bukové a dubové kulatiny, rekonstrukce pily, výstavba technologie a na sušení štěpky a piliny, instalace technologie na výrobu pelet, výstavba administrativně sociálního zázemí provozu pily a energocentra – 4,5 mil. euro 2017 – 2030
66 Výstavba KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ – ´´OSTROVNÍ PROVOZ´´ – nezávislý na vnější rozvodné síti(!!!) – výkony á 999 kWe (celkem 3400 kWe) el. Energie s kompletním využitím vyrobeného tepla v technologii sladovny– Trnavské sladovny LYCOS – 4,0 mil. Euro 2017 – 2018
67 Projekt KGJ Dukla/IMOLA Teplice – komplexní modernizace zaměřená na funkčnost a bezpečnost provozu biomasového zdroje s TECHNOLOGIÍ ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY 0,8 MWe vč. jejího provozování s prodejem tepla klientovi – 4,0 mil. euro 2018 – 2042
68 Realizační projekt a kompletní výstavba kancelářského a administrativního centra UNIPOINT Brno – 2,5 mil. euro 2018
69 Projekt Krásnohorská Dlhá Lúka – PROJEKT ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY a TAP/RDF (separovaného komunálního odpadu) – kompletní výstavba na klíč a provozování 2018 – 2033