Biomasové zdroje

Specialisté naší společnosti jsou plnohodnotně orientování v problematice technologií umožňujících energetického zpracování biomasy.

Zvláštní kapitolu tvoří zplyňování biomasy – detailní informace naleznete pod zplyňování biomasy

Stran spalování biomasy jsme realizovali celou řadu úspěšných aplikací a to jak v oblasti spalování DENDROMASY (dřevní štěpka, kusové dříví atd.), tak i v oblasti spalování FYTOMASY (tráva, obilí apod.)

Klientovi jsme připraveni v této oblasti energetiky zajistit jak návrhy, tak projekty a i dodávky všech dostupných technologií.

Na základě našich zkušeností doporučujeme klientům následující postup:

 1. DEFINOVAT DOSTUPNOU BIOMASU:
 • Dendromasa či fytomasa
 • Kvantifikace disponibilního paliva, tedy kolik biomasy je k dispozici, zda průběžně po celý rok (obvykle pro dendromasu) nebo zda se jedná o sezónní záležitost (typické pro fytomasu)
 • Kvalita disponibilního paliva – granulometrie, vlhkost, dopravní vzdálenost
 1. STANOVIT ÚČEL ENERGETICKÉHO POUŽITÍ BIOMASY
 • Vytápění a příprava TUV
 • Technologické potřeby
 • Kombinace obou výše uvedených variant
 1. STANOVIT na základě kombinace disponibilního množství a druhu biomasy vs zamyšleného účelu, POTŘEBNÝ NOMINÁLNÍ VÝKON uvažované instalované technologie
 1. POSOUDIT UVAŽOVANOU LOKACI pro instalaci technologie na energetické využití biomasy, zejména z pohledu dopravní logistiky a nezbytně nutného skladu (obvykle na 5 – 14 dní provozu zdroje)
 1. STANOVIT POČET KOTLŮ –  zda požadovaný výkon bude realizován prostřednictvím jednoho či více zařízení (kotlů)
 1. NAVRHNOUT OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGII – tento proces zahrnuje vyhodnocení všech dostupných údajů o nabízených technologiích a v kombinaci samotného investičního nákladu, dosahované účinnosti, v náročnosti na obsluhu, náročnosti na servis, náročnosti na vlastní spotřebu elektrické energie, zkušenosti z referenčních projektů, atd. a navrhnout technologii konkrétního výrobce
 1. ZPRACOVAT ZÁKLADNÍ EKONOMIKU PROVOZU navrhované technologie při znalosti těchto základních informací:
 • Cena vstupní suroviny – v cena/váhová jednotka – např. €/tuna, Kč/tuna, případně lze použít výhřevnost např. €/GJ, Kč/GJ
 • Cena technologie – rozumí se cena kompletní technologie na energetické využívání biomasy (začíná vstupem biomasy do procesu a končí na přírubě vyvedení tepelného výkonu, dále na přírubě na straně spalin a konečně na konci vynášecího dopravníku stran odpadního popela
 • Cena veškerého potřebného příslušenství – sušárna paliva, dopravníky, popelové hospodářství, kompletní vyvedení spalin včetně multicyklonu, eventuálně elektrofiltru nebo látkového filtru a komínu
 • Kompletní cena – vyvedení tepelného výkonu do místa odběru
 • Kompletní cena –  dodávky elektro a MaR
 • Výše nákladů na kompletní inženýring a zpracování požadovaných stupňů projektové dokumentace – územní řízení, stavební povolení, realizační projekt a konečně projekt skutečného provedení
 • Ohodnocení výstupního média – prodejní cena vyrobeného tepla
 • Definování nákladů na obsluhu – obslužný personál
 • Shrnutí nákladů na vlastní spotřebu elektrické energie
 1. PŘIPRAVIT ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ PLÁN ve formě finančního modelu, který bude zahrnovat všechny vstupní a výstupní provozní veličiny, stejně tak, i nezbytné údaje z oblasti bankovnictví:
 • uvažovaná výška vlastních zdrojů
 • uvažovaná výška a délka úvěru
 • uvažované úročení
 • DSCR (Debt Service Coverage Ratio – krytí dluhové služby) a IRR (Internal Rate of Return – vnitřní výnosové procento)
 1. DEFINOVAT KLIENTOVI základní orientaci v časové náročnosti instalace uvažované technologie: HARMONOGRAM VÝSTAVBY
 1. PREZENTACE KLIENTOVI a ponechání času pro orientaci
 1. V případě dosáhnutí shody a při potvrzení si vhodného způsobu za financování již nebrání nic v ÚSPĚŠNÉ REALIZOVÁNÍ AKCE.

Team ENERGO nabízí samozřejmě mimo kompletního zajištění výstavby i zajištění jak záručního, tak i pozáručního servisu. V případě požadavků klienta jsme schopni zabezpečit i provozování příslušného zdroje.

V případě požadavku klienta a při dostatečné bonitě projektu i klienta jsme schopni zajistit financování výstavby vlastními zdroji.

Energetické zpracování biomy formou spalovaní jsme schopni realizovat jak v TEPLOVODNÍ, tak v HORKOVODNÍ a i v PARNÍ variantě.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE

FFFF

VýstřižekSSS